church

Missie

Gods sterke hand zijn

Mensen komen tot herstel, genezing, vinden nieuwe hoop, nieuw leven en een nieuw begin. We geloven dat God iedere gelovige wil vullen met de kracht van de Heilige Geest, zodat jij ook Gods sterke hand kunt zijn voor de mensen om je heen.

Visie

Impact, daar waar jij bent.

De waarheid vanuit de Bijbel en de kracht van de Heilige Geest maken je vrij van alle negatieve gedachten en geven je een nieuwe blik op jouw identiteit en je bestemming in Jezus Christus. Deze grote verandering heeft impact op jouw omgeving – daar waar jij bent. Jij wordt een licht dat schijnt in de duisternis. Jij wordt het zout, de smaakmaker van jouw omgeving.

5 waarden als leidraad voor onze kerk

 • Wij geloven dat alles mogelijk is

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Geloof in God verzet bergen. Geloof is een overwinnende kracht en het pleziert God als we Hem geloven op Zijn Woord en elke belofte in bezit nemen. Wat de omstandigheden ook zijn; we kiezen voor een levensstijl van geloof.

 • Iedereen heeft een bediening

God heeft een hoopvolle toekomst en een geweldig plan met ieder mens. Hij heeft aan ieder persoon gaven gegeven die we mogen ontdekken, ontwikkelen en inzetten om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen; in de kerk en de maatschappij. We zijn geen toeschouwers, maar deelnemers van Gods grote werk en strekken ons voortdurend uit naar groei; persoonlijk en als kerk.

 • Wij zetten ons in voor God en mensen

Jezus is ons grootste voorbeeld van dienstbaarheid en wij volgen in Zijn voetstappen. Door God en mensen te dienen groeit Gods werk, de kerk en wijzelf als mens. Ons inzetten voor anderen is de manier om te wandelen in de unieke bestemming die God voor ieder mens bepaald heeft.

 • Wij zijn vrijgevig

Gods liefde naar ons is zichtbaar door Zijn grote vrijgevigheid; Hij gaf zelfs Zijn eigen Zoon. Omdat Zijn liefde in onze harten is uitgestort voelen we de passie om vrijgevig te zijn met onze inzet, tijd, talenten en middelen.

 • Wij zijn een familie

Geloof doen we samen. We zijn verschillend maar respecteren elkaar. Waar de één zwak is, is de ander sterk. We zijn er voor elkaar. We zijn verbonden want er zit kracht in eenheid. We zijn kerk in het groot en kerk in het klein.

Dit geloven wij

 • De Bijbel is de geïnspireerde en onfeilbare openbaring van God aan de mens en is de uiteindelijke autoriteit voor ons geloof en leven.
 • Er is één God die eeuwig bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • Jezus Christus is de enige Zoon van God, die als mens geboren werd uit een maagd, stierf aan het kruis voor onze zonden en opstond uit de dood.
 • De Heilige Geest is aanwezig in de wereld om de kerk te leiden en te helpen in haar missie om het evangelie te verkondigen.
 • Alle mensen zijn zondaars en hebben redding nodig, die alleen kan worden verkregen door geloof in Jezus Christus.
 • De kerk is de universele gemeenschap van gelovigen die geroepen zijn om God te aanbidden en elkaar te dienen.
 • Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde om het oordeel te brengen en het koninkrijk van God op aarde te vestigen.
 • Wonderen, tekenen en gaven van de Heilige Geest zijn tegenwoordig nog steeds aanwezig in de kerk en worden gegeven om de gemeenschap van gelovigen op te bouwen en het evangelie te verkondigen.
 • De doop in water en de viering van het avondmaal zijn sacramenten die door Christus zijn ingesteld en door de kerk worden gepraktiseerd.
 • De kerk heeft de opdracht om de wereld te dienen en in nood te helpen, en om het evangelie te verkondigen aan alle mensen.

Onze geschiedenis

Op 15 september 1996 werd Jubilee in Oosterhout opgericht door Hans en Herma Oudhoff, met als missie om Gods sterke hand te zijn voor mensen in nood. Sinds 2009 zet hun zoon Bernard Oudhoff deze missie onveranderd voort. Ons hart voor Brabant en de Alblasserwaard is door de jaren heen alleen maar toegenomen, en in 2030 willen we hier 7 kerken geplant hebben. In het begin van 2021 zijn we verhuisd naar het centrum van Geertruidenberg, waar de moedergemeente is gevestigd.

In januari 2022 zijn we officieel gestart met een tweede gemeente in Den Bosch, gevolgd door een derde gemeente in Breda in oktober 2022. In maart 2024 is de vierde gemeente gestart in Gorinchem. We geloven dat er nog vele plekken zullen volgen.

Ons team

Bernard & Mirjam Oudhoff

Leiderschapsteam

Peter & Emmy Oudhoff

Leiderschapsteam

Jan & Annemieke Raes

Leiderschapsteam

Personeel

Bij Jubilee werken we hard om impact te maken als kerk. Ons team van meer dan 250 vrijwilligers en 8 gepassioneerde professionals zet zich dagelijks in om dit te bereiken. Samen werken we aan het vervullen van onze missie en het veranderen van levens!

Emmy Oudhoff

Operationeel manager

Debby Hornman

Coördinator Events

Anita Serné

Project manager

Gwen Winter

Office manager

Melany Rijsdijk

Coördinator Youth

Sarah Marikh

Social media marketeer

Vera Fiege

Kids coördinator

Partners die we ondersteunen

Lees verhalen uit de gemeente!