Meldpunt

Meldpunt

Veiligheid heeft binnen onze gemeente een belangrijke plaats. We vinden het van belang dat wij een gezonde en veilige omgeving zijn, waarin mensen tot groei en bloei kunnen komen. 

We hebben daarom o.a. de volgende maatregelen getroffen:

  • Iedereen die bij het kinder- en jeugdwerk betrokken is, ondertekent een gedragscode. 
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie, ondertekent een vertrouwelijkheidsovereenkomst. 
  • We hebben vertrouwenspersonen aangesteld. 

Ondanks deze maatregelen kan het toch zijn dat je tegen een gevoel van ‘onveiligheid’ aanloopt. Dit kan zijn op seksueel, lichamelijk, emotioneel, verbaal of op financieel vlak. Blijf hier niet mee rondlopen. 

Interne vertrouwenspersonen

Binnen Jubilee werken we met interne vertrouwenspersonen. Zij hebben geen andere leidersrol binnen Jubilee en hebben mede daardoor een onafhankelijke rol in de gemeente. Loop je dus tegen een ‘onveilig’ gevoel aan, neem dan contact op met Edwin en Linda Pil. Ze zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@jubilee.nl. Uiteraard gaan zij hier vertrouwelijk mee om. 

U kunt bij dit meldpunt terecht voor vragen en meldingen. Zij zullen u zo goed mogelijk willen helpen, waarbij verwijzen naar professionele hulpverleners of het externe meldpunt Stichting Evangelisch Meldpunt tot de mogelijkheden behoren. 

Externe vertrouwenspersonen

Als gemeente zijn wij lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Via deze organisatie hebben wij tevens externe vertrouwenspersonen. Het telefoonnummer van het meldpunt is 085-4881429. Het beschikbare emailadres is RVP@vpe-vp.nl. 

U kunt bij dit meldpunt terecht voor vragen en meldingen. Zij zullen u zo goed mogelijk willen helpen, waarbij verwijzen naar professionele hulpverleners of het externe meldpunt Stichting Evangelisch Meldpunt tot de mogelijkheden behoren.